Logo End Polio Now!
  • Facebook-sivuille
  • Twitteriin
  • Seuraa Instagramissa
  • Youtube-videoihin

Klubikokoukset

Maanantaisin Klo 17:00
Viertolan Toimintakeskus
Timontie 4, 04200 Kerava

Linkit

Rotary International
Suomen rotaryt
Rotarypiiri 1420

Ota yhteyttä
Liity jäseneksi

Nuorisovaihto

Kansainvälinen nuorisovaihto

Nuorisovaihtokuva 1

Ro­ta­ry-jär­jes­tön yk­si toi­min­nan nä­ky­vim­piä muo­to­ja on nuo­ri­so­vaih­to. Ro­ta­ry-jär­jes­tö tar­jo­aa nuo­ril­le kol­me eri vaih­to­eh­toa kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen. Vaih­to­muo­dois­ta tun­ne­tuin on vuo­si­vaih­to. Muut nuo­ri­so­vaih­don muo­dot ovat ke­sä­vaih­to ja lei­ri­vaih­to. Vuo­sit­tain ro­ta­ry-jär­jes­tö tar­jo­aa si­ten yli 8000:lle nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den tu­tus­tua vaih­to-op­pi­laa­na pa­rin vii­kon, kuu­kau­den tai ko­ko­nai­sen kou­lu­vuo­den ajan hä­nel­le vie­raa­seen kult­tuu­riin Ro­ta­ry­jär­jes­tön nuo­ri­so­vaih­don vä­li­tyk­sel­lä. Suo­men nuo­ri­so­vaih­to-or­ga­ni­saa­ti­on kaut­ta kul­kee vuo­sit­tain noin 600 suo­ma­lais­ta ja ul­ko­lais­ta nuor­ta.

Lisätietoja vaihto-ohjelmista osoitteesta www.ryefinland.com

Ylikeravan rotaryklubin vaihto-opiskelijatoiminta

Nuorisovaihtokuva 2

Klubillamme on pitkät perinteet kansainvälisessä nuorisovaihtotoiminnassa. Nuoriso-vaihtotoiminta on aina ollut yksi klubin tärkeimmistä toimintamuodoista. Tavoittee-na on ollut mahdollistaa kansainvälistyminen erityisesti sellaisille keravalaisille nuo-rille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Toiminta on viime vuosina keskit-tynyt vuosivaihtoon. Tavoitteena on vuosittain lähettää vaihtoon yksi kansainvälisty-misestä kiinnostunut toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleva nuori.

Viime vuosina vaihtoon saapuneet (Inbound) opiskelijat:
2011-12 Maria Paavola, Australia
2012-13 Beatriz Lima, Brasilia
2013-14 Alex Barber, Meksiko
2015-16 Nuria González Duch, Espanja
2016-17 Andrea Moening, Yhdysvallat
2017-18 Zoe Denjean, Ranska
2018-19 Jana Krumm, Saksa

Viime vuosina vaihtoon (Outbound) lähettämämme opiskelijat:
2011-12 Julia Huttunen, Australia
2012-13 Milja Pekkala, Brasilia
2013-14 Arttu Jalava, Meksiko
2015-16 Olli Julin, Italia
2016-17 Vilja Ulvila, Yhdysvallat
2017-18 Selina Harjunen, Ranska
2018-19 Sini Hattuniemi, Saksa

Klubimme vaihto-opiskelijaksi kaudelle 2019-20 on valittu Otto Ahonen. Tuleva kohdemaa ja Suomeen klubimme vieraaksi saapuvan vaihto-opiskelijan kansallisuus selvinnevät kevään 2020 aikana. Lisäksi leirivaihtoon on klubimme kautta kesällä 2019 lähdössä Hilla Vuorinen.

Jos kiinnostuit Rotarien vaihto-opiskelijatoiminnasta tai haluat toimia vaihto-opiskelijan isäntäperheenä, ota yhteyttä klubimme nuorisovaihtoasiamieheen.

Nuorisovaihtoasiamies: Pertti Tuomi

Klikkaa tästä Ota yhteyttä